+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

Strike Pro BUSTER SWIM (EG-228#C755G)

 Strike Pro BUSTER SWIM (EG-228#C755G) - -    i
: 1
: Strike Pro
65
13
20
OWNER 2/0
0.5-1.5
C755G
1 120 .