+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

(SOFT BAITS) STRIKE PRO PIG SHAD JR SP-172D

  
:      
: 1
: Strike Pro
150
21
4
100
840 .
:
: Strike Pro
150
21
4
102
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
104
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
107
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
108
840 .
: 2
: Strike Pro
150
21
4
111
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
114
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
118
840 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C014
840 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
C017
840 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C018
840 .