. , !
+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

    

:
:

03 2022
02 2022(SOFT BAITS) STRIKE PRO PIG SHAD JR SP-172D

  
:      
: 1
: Strike Pro
150
21
4
100
588 .
: 2
: Strike Pro
150
21
4
111
588 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
114
588 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
118
588 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
C017
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C014
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C018
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
102
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
107
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
108
588 .
:
: Strike Pro
150
21
4
104
588 .