+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

    

:
:

05 2018
25 2018(SOFT BAITS) STRIKE PRO PIG SHAD JR SP-172D

  
:      
:
: Strike Pro
150
21
4
100
560 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
102
560 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
104
560 .
:
: Strike Pro
150
21
4
107
560 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
108
560 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
111
560 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
114
560 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C014
560 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C017
560 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C018
560 .
: 10