+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

(SOFT BAITS) STRIKE PRO PIG SHAD JR SP-172D

  
:      
:
: Strike Pro
150
21
4
100
600 .
:
: Strike Pro
150
21
4
102
600 .
:
: Strike Pro
150
21
4
104
600 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
107
600 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
108
600 .
: 2
: Strike Pro
150
21
4
111
600 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
114
600 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C014
600 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C017
600 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C018
600 .
: 10