+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

(SOFT BAITS) STRIKE PRO PIG SHAD JR SP-172D

  
:      
: 1
: Strike Pro
150
21
4
100
740 .
:
: Strike Pro
150
21
4
102
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
104
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
107
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
108
740 .
: 2
: Strike Pro
150
21
4
111
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
114
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
118
740 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C014
740 .
: 1
: Strike Pro
150
21
4
C017
740 .
:
: Strike Pro
150
21
4
C018
740 .
: 11