+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

MIKADO SAKANA HANTA FEEDER

  
:      
:
: Mikado
360
126
0-140
fast
3 3
EVA
SiC
255
7 200 .
:
: Mikado
390
136
0-140
fast
3 3
EVA
SiC
287
7 600 .
:
: Mikado
360
126
0-160
r-fast
3 3
EVA
SiC
267
7 800 .
:
: Mikado
390
136
0-160
r-fast
3 3
EVA
SiC
304
8 200 .