. , !
+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

    

:
:

06 2022
03 2022MIKADO SAKANA HANTA FEEDER

  
:      
:
: Mikado
360
126
0-140
fast
3 3
EVA
SiC
255
5 040 .
:
: Mikado
390
136
0-140
fast
3 3
EVA
SiC
287
5 320 .
:
: Mikado
360
126
0-160
r-fast
3 3
EVA
SiC
267
5 460 .
:
: Mikado
390
136
0-160
r-fast
3 3
EVA
SiC
304
5 740 .