+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

     

(soft baits) Strike Pro Piglet Shad

  
:      
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C004
620 .
:
: Strike Pro
100
7
6
C013
620 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C015
620 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C017
620 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C018
620 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
PK-001L
620 .
: 6