+7(343)382-48-92
+7-922-030-54-35

    

:
:

05 2018
25 2018(soft baits) Strike Pro Piglet Shad

  
:      
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C004
530 .
:
: Strike Pro
100
7
6
C013
530 .
:
: Strike Pro
100
7
6
C015
530 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C017
530 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
C018
530 .
: 1
: Strike Pro
100
7
6
PK-001L
530 .
: 6